zondag 14 juni 2009

Dat doen wij dus niet meer

Wij, van Ben Wessels Houtfabricage en Houtopslag, doen u een bekentenis, inwoners van Egmond aan Zee en omstreken. Zelfs vóór het proces dat u tegen ons hebt aangespannen, was het ons al duidelijk dat we onze medewerkers beter moesten instructioneren. Dat hebben wij dan ook gedaan, en er zijn de afgelopen twee jaar dan ook geen incidenten meer voorgekomen.
Instructie één voor onze chauffeurs was: houdt u aan de verkeersregels in het dorp! Daaraan heeft, op een enkele uitzondering na, elke chauffeur zich gehouden.
Instructie twee was: los uw hout zo voorzichtig mogelijk! Ook aan deze instructie heeft men zich gehouden, de afgelopen twee jaar.
U zult wel begrijpen dat de houtfabricage een enórm onderdeel vormt van onze plaatselijke economie. Geen hout, geen economie — dat zeggen wij zelf wel eens. Geen hout, geen cent te makken.
Over het incident van twee jaar geleden moeten wij ons echter schamen, zegt de rechter. En inderdaad: wij schamen ons daarvoor! Wij schamen ons ervoor dat chauffeur Dirksma (inmiddels ontslagen, om andere redenen) zijn vrachtwagen zó heeft ingekeerd tot ons terrein dat het huisje van mevrouw Ella Draaimeier teloor ging. Gelukkig was zij zelf niet thuis.
Ter verdediging van Dirksma (en dus van Ben Wessels Houtfabricage en Houtopslag) moet toch wel gemeld worden dat het huisje in kwestie precies in de weg zat. Dat was dan ook de reden waarom wij niet tot enige vorm van schadevergoeding konden overgaan.
De rechter heeft beslist dat wij wél tot schadevergoeding moeten beslissen, maar daar kunnen wij nog tegen in beroep gaan, dus dat is nog niet geheel geregeld.
Wij zoeken nog: één houtchauffeur, rond de 25 jaar, ervaring met lange transporten hebbend.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten