donderdag 26 februari 2009

Ook zo’n bedrieger

Is Kees van Helden een gek of is hij een dom mens? Laat ik hem het voordeel van de twijfel geven en hem een gek noemen. Hij is door God gegrepen enzovoorts, dan moet je wel gek zijn. Zo ziet hij er ook uit: die fundamentalistische rotkoppen haal je er zo uit.
Kees vindt de evolutietheorie maar niets. Op grond waarvan? Van welk onderzoek? Op grond van geen enkel onderzoek, slechts op grond van lezing van het belangrijke biologieboek Genesis in de bijbel.
Nu bevat dat boek Genesis wel meer onwaarschijnlijkheden, ik noem slechts die rond de figuur Noah, of die rond Eva en de pratende slang. Wie dat allemaal letterlijk neemt, is gek. Of dom natuurlijk. Kees, wat had je voor cijfers voor wiskunde op school? (‘Nee, wiskunde was niet mijn sterkste kant,’ zul je wel zeggen.)
Enfin, Kees stuurt nu iedereen een folder over zijn afkeer van de evolutietheorie. Ik weet al wat er in die folder zal staan, want ik ken die discussie al uit eerdere Amerikaanse discussies. Aan deze zijde staan werkelijk in de materie geïnteresseerden, aan gene zijde staan de Kees van Heldens en de verdere rotkoppen.
Wie nog geen weet heeft van deze materie: lees Richard Dawkins of lees desnoods Christopher Hitchens.

1 opmerking: