zondag 5 oktober 2008

Zo simpel is het

- Wij hebben het bijna nooit over atheïsme.
- Ik ben een antitheïst.
- Zo?
- Omdat ik tegen elke vorm van dictatuur ben. Ik ga niet knielen en buigen voor een dictator. Het maakt me niet uit of hij Christus Koning heet of Allah of hoe heten die andere goden ook.
- Dan ben je tegen de religie. Niet zozeer tegen God.
- Vooruit.
- Hoe leg je een gelovig iemand uit dat er iets zit in het atheïsme?
- Simple comme bonjours, zegt de Fransman.
- Zeggen sommige Nederlanders ook, hoor.
- Je vraagt zo’n gelovige eerst hoe oud hij denkt dat de aarde is. Als hij zegt: tussen de zes- en zevenduizend jaar, dan weet je: discussie is afgelopen. Want je moet het wel een beetje eens zijn over de basisdingen. Maar als zo’n gelovige zegt: vier en een half miljard jaar of vier komma zes miljard jaar, dan weet je dat je een gesprek kunt voeren.
- Je gaat het hebben over de grote getallen, kortom.
- Ja, je zegt dat er in de Melkweg een miljard sterren zijn. En er zijn miljarden Melkwegstelsels. Dus zijn er een miljard maal een miljard aantal sterren. In elk geval sommige van die sterren hebben planeten of hebben planeten gehad. Volgens eenvoudige regels van de kanswetten is de kans groot dat er ook elders in het universum leven is. Dan ga je terug, zo’n dertien miljard jaar.
- Naar de Big Bang.
- Ja. Daar weten we nog vrij weinig van, we weten bijvoorbeeld nog niet waar die Big Bang precies heeft plaatsgevonden. We kunnen wel zien en meten dat het heelal uitdijt, maar waar het precies is begonnen, weten we nog niet. We weten wel dat vlak na die Big Bang er nog geen elementen bestonden zoals ijzer, zuurstof, helium. Die zijn er gekomen nadat er sterren kwamen, het voert me te ver om je nu te gaan vertellen hoe ze er kwamen.
- Come to the point, zegt de Engelsman.
- Als er een God bestaat, zou die dus al op het allereerste moment moeten hebben bestaan.
- En het zou een grootmachtig opperheer moeten zijn geweest!
- Ja. Maar als je dat denkt, moet je toch eerst met de bewijzen voor zijn bestaan komen. Die bewijzen zijn er niet.

2 opmerkingen:

  1. Daarom heet het ook geloven wat godsdienstige mensen doen. Het zou allemaal wat al te makkelijk worden als er een sluitend bewijs was. Het gebrek aan bewijs van het bestaan van een God vormt de basis van de overgave. Dat u zich daar niks bij kunt voorstellen, is niet de fout van de gelovige. En daarnaast: de big bang en het bestaan van miljarden melkwegstelsels hoeft het bestaan van een God ook weer niet uit te sluiten.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Ja nee, Max, maar ik herinner me wat Richard Dawkins eens zei. In den beginne, toen er nog nagenoeg niets was, behalve wat vuur en wat scherven, zou er dus een god moeten hebben bestaan. Dat gaat in tegen de regels van de evolutie, volgens welke het loopt van simpel naar iets minder simpel naar weer een beetje ingewikkelder enzovoorts.
    Dus: verklaar het bestaan van die god.
    Want je kunt wel zeggen, het is allemaal overgave en openbaring, maar je zult toch met een verklaring moeten komen van die allereerste god. Die god, zou die ook geëvolueerd zijn? Tot wat dan?

    BeantwoordenVerwijderen